Ludzkie organy

Oblitus Rise of the Forgotten
12 marca 2020
Ludzkie czaszki
12 marca 2020
Ludzkie organy
Części zestawu:

Serce w szklanym słoiku
Język w szklanym słoiku
Nerki w szklanym słoiku
Płuca w szklanym słoiku
Zestaw organów z żywej tkanki zakonserwowanych w roztworze formaliny w szklanych słojach.

<br>